Luật sư của Hàn quốc trực tuyến. Hàn quốc luật Sư lớn nhất pháp lý cổng.


Samsung Bảo Hiểm Nhân Thọ


Samsung bảo Hiểm nhân Thọ là một hàn quốc gia, công ty bảo hiểm trụ sở tại Seoul, và một chi nhánh của SamsungNó là các công ty bảo hiểm lớn nhất ở Nam Triều tiên và một Tài sản Toàn cầu năm trăm công ty. Samsung cuộc Sống của chính sản phẩm bao gồm cuộc sống, bảo hiểm sức khỏe và trợ cấp hàng năm. Samsung cuộc Sống là một công ty tư nhân từ nền tảng của nó vào năm, cho đến khi nó đã đi công vào Tháng năm. Các chuyên là người lớn nhất trong lịch sử và làm Samsung Sống một trong những quốc gia có giá trị nhất của công ty đo của thị trường vốn. Thành lập vào năm, các công ty nhanh chóng phát triển và đạt được một trường vị trí dẫn đầu, khi chỉ mười tám tháng hoạt động. Kể từ đó, Samsung bảo Hiểm nhân Thọ đã duy trì sự lãnh đạo thị trường trong ngành công nghiệp sản phẩm mới, tiếp thị, và phân phối. Đặc biệt, thị trưởng đã được tăng tốc sau khi công ty đã được tích hợp trong dụng vào năm Vào năm, các công ty khai mạc đại diện văn phòng ở New York và Tokyo. Nó cũng đã mở rộng trong hoạt động ở nước ngoài thông qua một liên doanh ở Thái lan năm và Trung quốc vào năm.

Công ty đã đầu tiên ty bảo hiểm nhân thọ ở Hàn quốc để đạt được WON trăm Nghìn tỉ Won trong tài sản vào năm.

Vào ngày, Samsung bảo Hiểm nhân Thọ đã đi công cộng và các cổ phiếu đi cho, sẽ, hoặc đô la - một trong những thứ lớn nhất dịch vụ ban đầu và một hồ sơ cho đất nước, nâng cao đô la. bốn tỷ.