Thuốc theo toa gian Lận Luật lệ Phí Thời Hạn - Tìm luật sư hoặc luật Sư Gần Tôi

Đây là phạm tội gian lận và truy tố như vậy

Toa thuốc gian lận là một vấn đề ngày càng tăng với - của chăm sóc sức khỏe mỗi đô-la trong CHÚNG tôi bị mất để gian lậnLiên bang, tiểu bang và thực thi pháp luật địa phương, báo cáo mà chuyển hướng dược phẩm giao thông là một vấn đề lớn nhất.

Theo một cuộc khảo sát trong năm, từ - của cơ quan cảnh sát xung quanh CHÚNG ta đã báo cáo rằng băng đảng đường phố, và các tội phạm khác đã tham gia trong toa thuốc phân phối.

Trên toàn quốc, nó đã được báo cáo trong năm rằng bảy triệu người sử dụng bất hợp pháp toa thuốc trong những tháng gần đây.

Tiền phạt có thể lên tới đô la

Tất cả mọi người trả tiền cho các toa thuốc vấn đề gian lận. Nó làm tăng sức khỏe đóng bảo hiểm cao hơn chi phí y tế cho các chính phủ, thuế cao hơn và cao hơn khấu trừ.

Toa thuốc gian lận xảy ra trong một nhiều cách khác nhau.

Nếu anh nói láo cho mình một dược sĩ, hay đến một bác sĩ, có quy định bởi sự ko trung thực, nếu bạn, bác sĩ, cửa hàng, hoặc nếu bạn là bác sĩ kê toa với hợp pháp không có mục đích, bạn đang phạm thuốc theo toa gian lận.

Điều này là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội liên quan đến việc sử dụng và cung cấp các điều khiển chất, đó là trong một năm phân loại.

Đặc biệt, họ có các chất kích thích, trầm cảm, và thuốc phiện.

Nghiện thuốc theo toa như Davocet, Valium, tập, oxycodone, và morphine đang ở mức độ, đó là lý do tại sao thuốc theo toa gian lận là một tội phạm nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia nói rằng việc lạm dụng của thuốc theo toa thực sự đã diễn ra ở giữa những năm do sự ra đời của OxyContin, đó là một phiên bản của oxycodone đó là phát hành trong cơ thể cho mười hai giờ. Nó là một rất hiệu quả thuốc giảm đau, nhưng phiên bản gốc đã được dễ dàng để giả như vậy mà nó có thể là mũi tiêm hoặc, dẫn đến ngay lập tức. Toa thuốc gian lận được tính dưới sự kiểm Soát Chất hoạt Động. Đặc biệt, nó là tiêu Đề hai mươi mốt - thức Ăn và Thuốc, Chương mười ba - kiểm Soát, phụ Chương một điều Khiển và thực Thi pháp luật. Bác sĩ mua sắm là cách phổ biến nhất cho mọi người để thực hiện theo toa thuốc gian lận. Một bác sĩ có thể chỉ có quy định rất nhiều thuốc để một bệnh nhân. Điều này dẫn đến người đăng ký với nhiều bác sĩ mà không nói với họ, họ đã nhận được thuốc từ một bác sĩ. Những bệnh nhân này cũng có thể nói họ mất toa thuốc và cần thêm thuốc. Thật không may, rất nhiều người đang ở nghiện thuốc theo toa, và điều này đã mở được một trường cho những người để bán sản phẩm này là tốt.

Như vậy, những người bị buộc tội gian lận toa thường không chỉ người sử dụng, nhưng cũng y tá và nhân viên bệnh viện.

Bác sĩ, trong khi đó, cũng thường tính với thuốc theo toa gian lận. Điều này là vì họ vấn đề không bình thường quy bất hợp pháp quy hoặc toa thuốc gian lận. Tiểu bang khác nhau có luật khác nhau ở chỗ, có nghĩa là tội phạm có thể là một tội hay một trọng tội. Thông thường, nếu nó được thể hiện rằng các bị cáo có ý định bán thuốc, nó sẽ được phân loại là một trọng tội. Thực thi pháp luật mất toa thuốc gian lận nghiêm túc bởi vì nó có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng cho cá nhân và xã hội. Nó là phổ biến cho toa thuốc bất hợp pháp để dẫn đến quá liều và ER thăm. Lạm dụng của thuốc theo toa có thể dễ dàng dẫn đến lạm dụng và phụ thuộc và yêu cầu đắt phục hồi đó là thường trả tiền cho xã hội. Vấn đề ngày càng tăng của toa thuốc gian lận đã dẫn đến nhiều người tìm kiếm điều trị cho lạm dụng của thuốc theo toa. Các Quốc gia Khảo sát Sử dụng ma Túy và sức Khỏe cho thấy rằng từ năm, số người trong CHÚNG ta được điều trị cho lạm dụng của thuốc phiện đã tăng lên từ, để. Cần tiền để có được toa thuốc bất hợp pháp cũng có thể dẫn đến một số cao hơn của tội phạm, như vụ trộm và cướp của. Thuốc theo toa hành vi trộm cắp là một trong số các mặt hàng được đánh cắp trong vụ trộm tại nhiều khu vực. Không giống như một số khác thường tội phạm ma túy, thuốc theo toa gian lận và lợi dụng ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, và nền dân tộc.

Trong nhiều trường hợp, họ nghiện ma túy mà là hợp pháp theo quy định cho họ, và sau đó thực hiện những nỗ lực để có được nhiều thuốc trái phép.

Người phạm tội khác, người đã được nối vào các loại thuốc khác lấy toa thuốc trái phép và học làm thế nào để chuyển đổi thuốc vào nguy hiểm hơn ma túy. Toa thuốc gian lận có thể được coi là một thứ, hoặc độ tội. Một thứ độ tội có thể bị trừng phạt bởi ba năm năm trong tù và độ tội có thể bị phạt đến mười tám tháng trong tù. Nếu gian lận là một vi phạm đầu tiên, và nó đã được một cho sử dụng cá nhân, nó có thể là một thẩm phán sẽ cho phép những thủ phạm phải được thực hiện theo như lời khuyên vậy. Điều này có nghĩa là án bị bác bỏ trong toàn nữa, và không có hậu quả sẽ được đặt trên chúng. Một thẩm phán cũng không cần phải xác định gian lận đã được phát hiện trong một hoàn toàn cách hợp pháp. Hơn nữa, họ phải xác định có hay không phải là một bác sĩ, người cung cấp các toa hành động 'trong đức tin tốt'. Quy chế thuốc theo toa gian lận thường được ba năm. Tuy nhiên, một số kỳ đã bắt đầu tăng lệ. Hơn nữa, thời có thể được thu phí nếu các bị cáo là ra khỏi nhà nước hay ra khỏi đất nước. Khác nhau kỳ cũng áp đặt tội khác nhau trên đầu trang của toa thuốc cước, như sở hữu với mục đích để cung cấp.

Những tội ác này có thể mang khắc nghiệt hơn hình phạt và còn luật lệ.

Toa thuốc gian lận trong trường hợp có thể tranh cãi giống như bất kỳ tội hình sự. Một trong những hệ thống phòng thủ là để thử thách làm thế nào các bằng chứng chống lại các người đã được thu thập (bất hợp pháp tìm kiếm và thu giữ). Cũng có thể sẽ có khuyết tật trong lệnh khám xét hoặc liên quan đến hiến pháp hành vi vi phạm. Nếu các người bị buộc tội là một bác sĩ, ông có thể sử dụng 'đức tin tốt' quốc phòng nếu các bệnh nhân không tiết lộ một vật tế là nếu các chuyên biết, ông ấy sẽ không có được những toa. Một số kỳ có thể sử dụng thay thế bản án hoặc bố trí mà có thể, bao gồm thuốc tòa án và trước khi xét xử các chương trình chuyển hướng lần đầu tiên phạm tội. Trong những trường hợp này, các toa thuốc tội gian lận có thể được thả hay bị sa thải.

Alabama bao thuốc theo toa gian lận theo Luật của Alabama, với phần khác nhau là có liên quan tùy thuộc vào các tội phạm.

Đặc biệt: Alaska bao thuốc theo toa gian lận trong Alaska Lệ, Đoạn. Sai trái liên quan đến một điều khiển chất ở mức độ thứ tư.

Này, bao gồm sản, sở hữu, giao hàng, và sử dụng các gian lận thuốc theo toa.

Đây là một trọng tội.

Arizona đã khác nhau thuốc theo toa tội gian lận dưới Arizona Sửa đổi Luật lệ gồm: Dưới Massachusetts Luật Chung C Phần.

Sử dụng bất hợp pháp của số đăng ký trong nhà sản xuất và phân phối hoặc gian lận được quyền kiểm soát chất tội phạm hình phạt.

Đến bốn năm ở trong nhà tù hoặc bốn năm ở nhà và sửa - hoặc tốt lên cho đô la, cho tội phạm.

Tám năm ở trong tù hoặc hai năm rưỡi ở nhà và sửa - hoặc phạt đến đô la, tiếp theo tội phạm. Dưới Mississippi Mã Phần. Sai gian lận và giả mạo. Giữa một người và năm năm tù và - hoặc tốt lên cho đô. Dưới Missouri Lệ Phần. Gian lận cố gắng để có được một điều khiển chất. Dưới South Dakota Soạn Thảo Luật Phần. Có được quyền điều khiển chất của trộm, xuyên tạc, với sự giả mạo, hoặc là gian lận một lớp bốn tội. Theo Luật của Virginia, Phần. Thuốc có mua cục điều khiển chất, bằng cách lừa dối, lừa gạt, hoặc giả mạo. Lớp sáu tội Ma túy và đánh giá trị. Giám sát quản chế. Nếu thành công trong việc điều trị, giảm đến Lớp một tội nhẹ. Dưới Wyoming Lệ Phần. Hành vi trái pháp luật đăng ký giấy phép bóng ghi hàng giả. Tội nhẹ (đến sáu tháng trong nhà tù và lên cho đô la tốt) và lạm dụng đánh giá cho tội phạm. Thứ, hành vi phạm tội - đến một năm tù và lên cho đô, tốt và lạm dụng đánh giá.