Khấu trừ thuế khi mua một căn hộ

Mua một căn hộ, bạn có ý định sử dụng khấu trừ thuếTất nhiên, bởi vì bạn đã nghe rất nhiều về nó, nhưng chỉ khi bạn biết chính xác làm thế nào để hành động đúng. Nó là tốt mà tất cả chúng ta đang sống trong một trạng thái mà có được chăm sóc người nộp thuế của mình theo một cách mà họ được cung cấp đáng kể thuế lợi ích khi mua nhà. Để áp dụng những khấu trừ thuế khi mua một căn hộ, bạn cần phải tuân theo những quy tắc luật định. Thứ nhất, bạn nên biết rằng nếu chủ nhân, chính quyền địa phương, hoặc người khác đã giao tiền để mua một căn hộ, và bạn đã sử dụng tiền của cha mẹ vốn, sau đó bạn không có quyền để trích. Bạn có thể áp dụng các khấu trừ thuế khi mua một căn hộ, hay một ngôi nhà riêng chỉ một lần. Này áp dụng cho tất cả những người đã nhận được một tài sản trừ sau này trong năm. Những lợi dụng các quyền trừ cho đến năm khi mua một căn hộ, hay một tòa nhà có thể có nó một lần nữa. Các tính toán của khấu trừ thuế là dựa vào chi phí của nhà ở hoặc các chi phí của nó, xây dựng, nhưng không thể vượt quá hai triệu rúp. theo luật mới (nếu các quyền nhận được một khấu trừ đã phát sinh từ năm). Nếu khấu trừ bắt đầu nhận được trước khi năm, thì số tiền tối đa của nó không thể được hơn một triệu rúp. Đó là, nếu bạn mua một căn hộ với năm triệu rúp, sau đó bạn sẽ trở lại mười ba từ chỉ có hai triệu, và điều này sẽ được ngàn rúp. Thật thú vị, một tín dụng thuế khi mua một căn hộ dựa vào tất cả mọi người. Rất tiếc, nó là không Nghỉ hưu (không làm việc) cá nhân - không cư dân của Liên bang nga, các doanh nghiệp cá nhân những người thưởng thức một đơn giản hóa hệ thống hoặc một thuế trên quy thu nhập không thể làm điều này. Nếu bạn sẽ xổ số, mua từ người thân hay nhận được một số tiền khá cho cổ tức và quyết định mua một căn hộ theo pháp luật, bạn không có quyền để thuế khi mua một căn hộ. Thật thú vị khi bạn sẽ cuối cùng đã có thể có được điều này khấu trừ thuế. Từ lúc bạn nhận được một tài liệu cho thấy quyền của bạn đến một căn hộ, hay một ngôi nhà. Nếu một căn hộ được mua ở một ngôi nhà mới xây - ngay khi anh nhận được những hành động của chuyển nhà. Bạn sẽ cần phải thu thập một danh sách các tài liệu cần thiết và áp dụng tại nơi cư trú cho cơ quan thuế.

Và ở đây, trên thực tế, và một danh sách của tất cả các tài liệu cần thiết: - bản sao của thu ngân hàng, báo cáo về việc chuyển tiền, biên lai, nói chung, tất cả các tài liệu xác nhận thanh toán.

Để đính kèm danh sách các ứng dụng cho một khấu trừ và số tài khoản của bạn trong ngân hàng, mà thừa thuế sẽ được ghi nhận. Ngoài ra, bạn có thể được chờ đợi từ lâu khấu trừ thuế khi mua một căn hộ từ chủ của các bạn. Nhưng đi đến cơ quan thuế với một bộ của tất cả các tài liệu cần thiết vẫn sẽ là cần thiết. Không muộn hơn ba mươi ngày từ ngày nộp của bạn viết đơn và một gói các tài liệu thu thập được cho cơ quan thuế, bạn phải sử dụng khấu trừ thuế cần được xác nhận. Quyền này sẽ được xác nhận bằng cách phát hành một thông báo đặc biệt tại nơi làm việc của bạn.

Hơn nữa, nó sẽ được chuyển đến phòng kế toán của công sử dụng tổ chức, và trên cơ sở thuế sẽ không còn bị giữ lại.