Hàn quốc, Thời Hạn chế trong Dân sự Hợp ở Hàn quốc

Thời gian của hàn quốc, thời hạn chế thay đổi dựa trên các loại sai - vi phạm, loại bên trong trường hợp và chi tiết của vấn đề. Sau đây là tổng của giai đoạn chính của thời hiệu ở Hàn quốcThời Hạn chế pháp luật được coi là một phần của luật và không phải chỉ là thủ tục pháp luật ở Hàn quốc. Sau đây là danh sách của các chính hàn quốc giới hạn.