Hàn Quốc Hội

Phó Tổng thống, Tổng tư Vấn và thư Ký cho Xerox Phần là báo trước trong cộng đồng pháp lý cho mình liên tục cống hiến cho đa dạng ngày càng tăng theo đuổi xã hội công bằng. Lớn lên, anh đã dành nhiều thời gian rảnh của mình giúp đỡ của cha mình quản lý các gia đình kinh doanh, ngoài ra để chơi bóng đáThể thao của mình mơ ước dẫn anh ta đến danh dự trường Đại học, nơi mà ông cũng theo đuổi nghiên cứu trong tôn giáo và triết học, và đã tham gia trong trường hoạt động, lấy cảm hứng từ các quyền dân sự việc của Tiến sĩ Martin Luther King, Ông Liu lên kế hoạch ban đầu để gặp bộ sau khi tốt nghiệp, nhưng cuối cùng đã tìm ra cách của mình để Đại học Columbia Trường Luật.