Của hàn quốc không Đúng Chào mời Ghép Hành động. Phạm vi của Dụng

Phạm vi của ứng Dụng của thế không Đúng Chào mời và Ghép Hành động của Hàn quốc ("Ghép Hành động") là một vấn đề nóng bỏng đó đã dẫn đến hàn quốc, tòa án thách thức. Thêm chi tiết, bao gồm cả một danh sách các bài viết về sự Ghép Luật của Triều tiên, có thể được tìm thấy tại: không Đúng Chào mời Ghép Hành động của Hàn quốc. Phạm vi của Dụng được xác định trong Bài hai, mười một Bài viết của Hối lộ Hành động Đạo Luật được áp dụng cho cả hàn quốc và nước ngoàiĐạo Luật được áp dụng cho công dân nước ngoài, chỉ có, cho cấm hoạt động trong Triều tiên và để cho người Hàn quốc bị cấm hoạt động trụ rộng.